Retour à la page d'accueilvoor gezondheidswerkers

Geschiedenis

  1. Geschiedenis

 

2009   Oproep tot het indienen van projecten door de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen om lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) te creëren als ondersteunende structuur in het kader van de implementatie van de zorgtrajecten
2010   Overeenkomst tussen de Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV/FAMGB) en het RIZIV om het Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles (RML-B) op te starten
2011  Verwezenlijking van proefprojecten rond diabetes en chronische nierinsufficiëntie
2012  Uitbreiding van de missie van de LMN naar de follow-up van andere chronische aandoeningen (buiten zorgtrajecten)
2013  Positieve evaluatie van de missie van de LMN  door het RIZIV en verlenging van de subsidies voor 2 jaar
2014  Integratie van de problematiek van complexe situaties
2015  Overdracht van de bevoegdheid voor het RML-B naar de GGC. Verlenging van de subsidies voor 2 jaar
2016  Uitbreiding van de activiteitendomeinen naar psychische stoornissen en verslavingen
2019 De volgende vzw’s zijn sinds januari 2019 samengesmolten om de nieuwe Structuur ter ondersteuning aan de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vormen: de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging-Brussel (GDT-Brussel en Conectar), het bicommunautaire lokaal multidisciplinair netwerk Brussel (RML-B) en het Platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Palliabru) : BRUSANO

 

BRUSANO integreert de expertise van

conectar     palliabru     RMLB Bilingue     SISD

info@brusano.brussels

Site Vereniging 15 Verenigingstraat - 1000 Brussel 02 318 60 55
Site Pacheco Pachecolaan 34 - 1000 Brussel 02 375 12 97

COCOM

E-helpdesk
Heeft u een document nodig?
Heeft u een specifieke vraag?
Wilt u dat wij contact met u opnemen?
Contacteer ons
Vraag 1/4
Vraag 2/4
Vraag 3/4
Vraag 4/4