Retour à la page d'accueilvoor gezondheidswerkers

Het Posthcard-project

28-08-19

Het PosthCard - projectteam ontwikkelt de Alzheimer Care Trainer (ACT) een innoverende en educatieve tool voor mantelzorgers en professionele zorgverleners om hen te ondersteunen in de (thuis)zorg van mensen met Alzheimer.

 

Het Posthcard-projectteam werkt aan de ontwikkeling van een "educatief platform" voor zorgverleners en gezondheidswerkers die zorgen voor mensen met de ziekte van Alzheimer.
Deze trainingstool is een interactieve applicatie en toegankelijk via de computer of tablet. Ze moet de zorgverstrekkers en de naaste omgeving van de patiënt helpen om beter om te gaan met moeilijke en stressvolle situaties waardoor de zorglast kan verminderen en de kwaliteit van de zorg verbetert.


Doel van het onderzoek

Dagelijkse interacties met mensen met Alzheimer vormen een echte uitdaging. De voortdurende evolutie van de toestand van de patiënt en de bijzonderheid van elke situatie vereisen een voortdurende bevraging van de toe te passen zorgstrategieën. Bestaand educatief materiaal is helaas vaak te statisch en weerspiegelt niet altijd de echte leefsituatie.

Het Posthcard-platform biedt via een serious game zorgverleners de mogelijkheid om via een gepersonaliseerde simulatie, in een virtuele 3D wereld meerdere interactiestrategieën met patiënten te oefenen. De scenario’s zijn een weerspiegeling van de praktijk en stellen dus dagelijkse leefactiviteiten voor (zoals hygiëne, eten, aankleden, spelletjes spelen, ontspanning) waardoor men op een persoonlijke en toegankelijke manier leert om te gaan met de patiënt.
De simulatie past zich aan in functie van de verschillende fasen van het ziekteproces en de daarbij geassocieerde symptomen zoals agitatie, apathie of verdriet.
Deze simulatie kan een aanvulling vormen op het bestaande educatief aanbod voor jonge gezondheidswerkers, studenten in de zorgsector, aanbieders zonder medische opleiding en mantelzorgers. Het is zeker innovatief en het resultaat van een co-ontwerp met de zorgverleners. Door inspraak in het ontwerpproces, worden toekomstige gebruikers aangemoedigd om deel te nemen aan het onderzoek. Door middel van enquêtes in alle partnerlanden, via vragenlijsten en interviews, begrijpen we beter de behoeften en wensen van alle betrokkenen. De nadruk ligt op gebruiksgemak, acceptatie, functionaliteit en ontwerp van het platform.

Naast het serious game is het platform ook een bron van relevante informatie, tips en tricks en bevat het een interactief forum waar de gebruikers met elkaar kunnen communiceren.

 

Wie doet dit onderzoek en wie financiert het?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van partners uit meerdere landen. Voor België is de vzw Brusano in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve partner. Brusano werkt samen met universiteiten, commerciële organisaties en expertisecentra uit Zwitserland, Nederland en Roemenië.
Het Posthcard-project wordt medegefinancierd door het gezamenlijke AAL-programma, de nationale autoriteiten en R & D-programma's.

Partners: Geneva University Hospitals, The University of Geneva, Father Equipment, ConnectedCare, The University of Twente, Alzheimer Nederland, Vilans en Brusano vzw.


Meer informaties

Pia VANDEBERGH, Projectverantwoordelijke

+32 (0) 470 744 410 - pia.vandebergh@brusano.brussels

www.posthcard.eu
 

Brusano.Brussels

Site Vereniging 15 Verenigingstraat - 1000 Brussel 02 318 60 55
Site Pacheco Pachecolaan 34 - 1000 Brussel 02 375 12 97

COCOM

E-helpdesk
Heeft u een document nodig?
Heeft u een specifieke vraag?
Wilt u dat wij contact met u opnemen?
Contacteer ons
Vraag 1/4
Vraag 2/4
Vraag 3/4
Vraag 4/4